am
en

"Ցանցային" Արևային ֆոտովոլտային համակարգ

Պետական ցանցի հետ էներգիայի փոխհոսքերով աշխատող կոմերցիոն ՖՎ համակարգ

Մինչև 50 կՎտ դրվածքային հզորություն

 • ՖՎ մոդուլների մակերես՝ մինչև 318 մ²
 • առավելագույն հզորություն (ՍՓՊ)՝ մինչև 50000 Վատտ
 • տարեկան միջին արտադրություն՝ մինչև 85400 կՎտ*ժ
 • տարեկան միջին խնայողություն՝ մինչև 3 552 000 դրամ

50 - 100 կՎտ դրվածքային հզորություն

 • ՖՎ մոդուլների մակերես՝ 282 - 635 մ²
 • առավելագույն հզորություն (ՍՓՊ)՝ 50000 - 100000 Վատտ
 • տարեկան միջին արտադրություն՝  85400 - 171000 կՎտ*ժ
 • տարեկան միջին խնայողություն՝  3 552 000 - 7 114 000 դրամ

100 - 150 կՎտ դրվածքային հզորություն

 • ՖՎ մոդուլների մակերես՝ 565 - 952 մ²
 • առավելագույն հզորություն (ՍՓՊ)՝ 100000 - 150000 Վատտ
 • տարեկան միջին արտադրություն՝  171000 - 256000 կՎտ*ժ
 • տարեկան միջին խնայողություն՝  7 114 000 - 10 650 000 դրամ

Ըստ պահանջի՝ մինչև 1 ՄՎտ ( ցանցի հետ առանց էներգիայի փոխհոսքերի )

 • ՖՎ մոդուլների մակերես՝ մինչև 6500 մ²
 • առավելագույն հզորություն (ՍՓՊ)՝ մինչև 1000 կՎտ
 • տարեկան միջին արտադրություն՝ մինչև 1700 ՄՎտ*ժ
 • տարեկան միջին խնայողություն՝ մինչև 70.7 մլն դրամ
 • հետգնման ժամկետ՝ 6.9 տարի
 • *էլեկտրաէներգիայի միջին սակագին՝ 41.6 դրամ/1կՎտ*ժ